top of page

ПОСЛУГИ

Програмна комп'ютерна експертиза

Галузевий розділ цифрової криміналістики - стосується криміналістично обґрунтованого способу встановлення закономірних конструктивних особливостей програмних засобів, модулів, вебсайтів тощо, що виокремлює ідентичні властивості, необхідні для ідентифікації функціонального призначення і характеристик реалізованих алгоритмів, структурних особливостей і поточного стану системного і прикладного програмного забезпечення комп'ютерної системи. Які знаходяться в розробці або вже знаходяться в активній стадії застосування та використовуються.

Програмно-комп'ютерна експертиза (даних) дає змогу завершити цілісну побудову доказової бази шляхом остаточного вирішення більшості діагностичних та ідентифікаційних питань програмної частини комп'ютерного забезпечення, що відноситься до верхнього та нижнього рівня. Програмне забезпечення верхнього рівня - це функціонал програмного засобу, який зрозумілий людині. Програмне забезпечення нижнього рівня - це функціонал (програмний код) програмного засобу, який зрозумілий процесору комп’ютера. 

Завданнями Програмно-комп'ютерної експертизи є пошук, виявлення, аналіз та оцінка інформації, підготовленої або створеної розробником, для організації інформаційних процесів у комп'ютерній системі.

Об'єктами програмно-комп'ютерної експертизи можуть бути такі компоненти:

Операційні системи (ОС), комп'ютери, мобільні пристрої або інші види обладнання (гаджетів).

Утиліти (допоміжні програми).

Програмні засоби для розробки програмного забезпечення, а також для його налагодження.

Програмне забезпечення для введення, виведення та зберігання інформації.

Спеціальні програми, призначені для виконання певних функцій - текстові редактори, електронні таблиці (бази даних), програми для роботи з 2D і 3D графікою, програми для створення презентацій, поштові програми, креслярські редактори тощо.

Вихідний код ПЗ.

Функціональні можливості ПЗ.

 

Належний аналіз та інтерпретація цифрових доказів, може змінити ставлення до справи, захисника по кримінальному або господарському впровадженню.

Наш досвід роботи з багатьма різними видами справ та доказів допоможе забезпечити стороні захисту обґрунтованих доказів необхідних для справедливості вирішення судових справ.

Якорь 1
bottom of page