top of page

ПОСЛУГИ

Комп'ютерно-технічна експертиза

Злочинці використовують ПК, як знаряддя посягань на об’єкти цифрової інфраструктури, залишаючи внаслідок своєї діяльності відповідні зміни у цифровому інформаційному середовищі, що також пов’язані з механізмом та закономірностями роботи комп'ютерної техніки. Подібні зміни заведено називати слідами злочину. Такі сліди, відповідно до законодавства, називають – електронні докази, що містять дані про обставини, що мають значення для справи, зокрема, електронні документи (текстові документи, графічні зображення, фотографії, файли з відео- та звуком тощо), вебсайти (сторінки, сервера), текстові, мультимедійні та голосові повідомлення, метадані, бази даних та інші дані в електронній формі. Здобування яких вимагає новітніх спеціальних знань, наукових підходів, методів та програмних засобів, що необхідні для їх збирання та використання під час доказування в кримінальному провадженні. Різноманітність пристроїв та зберігання даних, які можуть знаходитись зокрема, на портативних пристроях (картах пам’яті, мобільних телефонах тощо), серверах, системах резервного копіювання, інших місцях збереження даних в електронній формі (зокрема в мережі Інтернет), необмежене.

Належний аналіз та інтерпретація цифрових доказів, може змінити ставлення до справи, захисника по кримінальному впровадженню.

Наш досвід роботи з багатьма різними видами справ і доказів допоможе забезпечити захисту обґрунтованих доказів необхідних для справедливості вирішення кримінальних справ.

Якорь 1
bottom of page