top of page

ПОСЛУГИ

На чому ґрунтується процедура експертного дослідження?

Однією з галузей криміналістики є цифрова судова експертиза, відома як цифрова криміналістика, що застосовується у розслідуваннях різних видів злочинів та зосереджена на процесі виявлення, збереження, аналізу та представлення електронних доказів (відомих як цифрові докази), що здобуваються з комп'ютерів, мобільних та інші пристроїв.

Упродовж декількох десятиріч практика застосування моделі здобування цифрових доказів постійно змінюється так у 2001 році некомерційною організацією "Digital Forensic Research Workshop" була запропонована модель що містить сім етапів здобування доказів. У 2002 році було запропоновано ще одну модель цифрової криміналістики, яка була заснована на моделі "Digital Forensic Research Workshop". У 2003 році було запропоновано Інтегровану модель цифрового розслідування, яка являє собою більш цілісний підхід до розслідування, що складається з п'яти основних етапів, кожен з яких, своєю чергою, складається з окремих фаз. Ще одна модель розслідування була запропонована Національним інститутом правосуддя (NIJ) Міністерства юстиції США 2001 року і переглянута 2008 року.

Нині тривають дебати щодо життєздатності та актуальності кожної моделі та її компонентів.

Порівняно з традиційними доказами (наприклад, паперовими документами, зброєю, контрольованими речовинами тощо), цифрові докази створюють унікальні складнощі під час автентифікації через обсяг доступних даних, їхню швидкість (тобто швидкість, з якою їх створюють і передають), нестійкість (тобто вони можуть швидко зникнути під час перезапису або видалення) і вразливість (тобто їх легко можна обробити, змінити або пошкодити). У той час як одні країни впровадили норми доказового права, що містить вимоги щодо автентифікації, які належать до цифрових доказів, інші країни для автентифікації традиційних доказів і цифрових доказів використовують схожі вимоги.

Реальність така, що кожна країна слідує своїм власним стандартам, протоколам і процедурам у сфері цифрової криміналістики. Однак відмінності в цих процесах слугують перешкодою для здійснення міжнародного співробітництва у проведенні розслідувань компетентними органами. Тому Міжнародною організацією зі стандартизації (International Organization for Standardization, ISO) та Міжнародною електротехнічною комісією (International Electrotechnical Commission, IEC) для уніфікації експертної практики, були розроблені та оприлюднені стандартні експертні процедури, що стали на рівні національних державних стандартів, виконання яких контролює в Україні ДП „УкрНДНЦ”.

Будь-яке дослідження ґрунтується на методах та методиках в основі яких вкладені міжнародні стандарти здобування цифрових доказів, таких як - ДСТУ EN ISO/IEC 27037:2016 Інформаційні технології. Методи захисту. Посібники з ідентифікації, збору, отримання та збереження цифрових доказів (EN ISO/IEC 27037:2016, IDT; ISO/IEC 27037:2012, IDT).

Стандартом визначені наступні принципи:

1. Під час роботи з цифровими доказами мають бути застосовані всі основні процесуальні принципи та принципи комп'ютерної криміналістики.

2. Дії, що виконуються в процесі збору цифрових доказів, не повинні змінювати ці докази.

3. Допуск до оригінальних цифрових доказів може бути надано за необхідності тільки особі, яка пройшла спеціальне навчання по роботі з ними.

4. Усі дії, пов'язані зі збиранням, використанням, зберіганням або передачею цифрових доказів, мають бути належним чином задокументовані, а документи мають бути збережені та доступні для вивчення.

5. Особа несе відповідальність за всі дії щодо цифрових доказів, які перебувають у її розпорядженні.

6. Будь-яка установа, до обов'язків якої належить збирання, використання, зберігання або передача цифрових доказів, несе відповідальність за дотримання цих принципів.

 

Етап аналізу (або дослідження) вимагає використання належних інструментів і методів цифрової криміналістики для виявлення цифрових даних. На ринку доступна велика кількість інструментів найрізноманітнішої якості для проведення цифрової судової експертизи.

За більш детальними консультаціями або зустрічами, звертайтесь до нас по телефону +38(096)-611-98-01.

До зустрічі, будемо раді Вам допомогти у Ваших справах.

Якорь 1
bottom of page