top of page

ПОСЛУГИ

Експертиза із цифрової криміналістики або комп'ютерно-технічна експертиза

Які питання ставити для проведення експертизи комп’ютерної техніки, для пошуку доказів?

 

Питання ставляться на експертизу, виходячи з необхідності здобування фактів, що будуть важливі для судового розгляду. Та можна скористатись загальними питаннями, наприклад -

1. Яка функція окремих або конкретного модуля/ів, включених до програмного продукту?

2. Чи міститься на представленому носії інформація, яка має ключові слова?

3. Чи міститься на представленому носії інформація, в якій є дані, що вказують на компанію НАЗВА?

4. Коли та ким були створені, видруковані, переміщені, дослідні файли?

5. Чи є програмні продукти ліцензійними копіями програм, або вони є оригінальними розробками?

6. В який часовий період створено файл, яка дата останнього редагування, модифікації?

7. Чи можна вирішити певне завдання за допомогою наданого програмного засобу?

8. Чи знаходилась на носію видалена користувачем інформація. Якщо так, то відновити її?

9. Чи можна використовувати наданий на дослідження програмний засіб, для реалізації функцій передбачених технічним завданням на його розробку?

10. Чи містить досліджуваний носій інформацію про певні (зазначені) дії користувача?

11. Чи піддавалась інформація на наданому накопичувачі процедурам, що знищували дані?

12. Чи створювалась зазначена інформація на цьому комп’ютері, чи вона перенесена з іншого носія?

13. Яким чином та яка саме інформація, перенесена до наданого комп’ютера (носія)?

14. Яка хронологія створення електронного документа (зазначити назву електронного документа та його певний зміст)?

15. Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять визначену інформацію, пошук якої здійснюється?

16. Чи містить носій інформації наданого комп’ютера, програмне забезпечення НАЗВА?

17. Чи можливо виконання певних операцій за допомогою даного програмного забезпечення?

18. Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою наданого програмного забезпечення (програмному коду)?

19. Чи реалізовані у даному програмному забезпеченні (програмному коді) функції, передбачені технічним завданням на його розробку?

Та насамперед, рекомендуємо, звертатись до експерта, для визначення коректного питання за яким буде здійснюватись дослідження.

Якорь 1
bottom of page